محمد مردانه - هم بنیانگذار گویش آیلتس

استاد محمد مردانه، تدریس خود را از سن 18 سالگی در مدارس و موسسات آغاز کرد و با گذراندن دوره های مرتبط در موسسات  و دانشگاه های معتبر کار خود را ادامه داد و در طول 20 سال سابقه تدریس خود همواره در پی افزایش سطح دانش خود بوده است. اول در سال های اخیر وقت خود را به آموزش و تحقیق در زمینه ی آیلتس اختصاص داده است و با ظهور پاندمی کویید 19 به این فکر افتاد که از فرصت پیش رو استفاده کند و تجربیات و تخصص خود را در قالب دوره های آموزشی در اختیار دیگران قرار دهد. تلاش برای یادگیری  و یاد دادن خط مش اصلی زندگی اوست.